خانه - فرش نیک اعتماد
بارگذارنده

مدیر عامل

شاهین محمودی

۰۹۱۰۷۰۹۹۲۰۰

فیلم آموزشی

مدیر فروش

مشاوره کامل و تخصصی

۰۹۲۱۳۶۷۸۱۲۰

فرش متراژقیمت بازار(تومان)قیمت کارخانه(تومان)اقساطی
۷۰۰شانه معمولی۱۲متری۴۶۵۰۰۰۰۳۸۵۰۰۰۰
نداریم
۷۰۰شانه معمولی۹متری۳۹۰۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰نداریم
۷۰۰شانه معمولی۶متری۳۰۰۰۰۰۰۲۲۵۰۰۰۰نداریم
۷۰۰شانه درجه یک۱۲متزی۶۸۰۰۰۰۰۵۸۵۰۰۰۰نداریم
۷۰۰شانه درجه یک۹متری۵۸۰۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۰نداریم
۷۰۰شانه درجه یک۶متری۴۴۰۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۰نداریم
۷۰۰شانه صادراتی HCP۱۲متری۷۳۰۰۰۰۰۵۷۸۰۰۰۰نداریم
۷۰۰شانه صادراتی HCP۹متری۶۲۰۰۰۰۰۴۶۹۰۰۰۰نداریم
۷۰۰شانه صادراتی HCP۶متری۴۳۰۰۰۰۰۳۳۸۰۰۰۰نداریم
دیزاین ۱۰۰۰و۱۲۰۰شانه۱۲متری۹۰۰۰۰۰۰۷۹۵۰۰۰۰نداریم
دیزاین ۱۰۰۰و۱۲۰۰شانه۹متری۷۵۰۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۰نداریم
دیزاین ۱۰۰۰و۱۲۰۰شانه۶متری۵۸۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰نداریم
۱۰۰۰شانه صادراتی۱۲متری۹۸۰۰۰۰۰۸۴۰۰۰۰۰نداریم
۱۰۰۰شانه صادراتی۹متری۷۶۰۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰۰نداریم
۱۰۰۰شانه صادراتی۶متری۶۰۰۰۰۰۰۴۹۵۰۰۰۰نداریم
۱۲۰۰شانه صادراتی۱۲متری۱۰۵۰۰۰۰۰۸۸۰۰۰۰۰نداریم
۱۲۰۰شانه صادراتی۹متری۸۰۰۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۰نداریم
۱۲۰۰شانه صادراتی۶متری۶۵۰۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۰نداریم

مشتریان چه میگویند

حراج زمستانه

مشاهده همه

حراج تابستانه

مشاهده همه

محصولات جدید

راهنما

ارسال رایگان

بالای ۱۰۰۰۰۰۰میلیون تومان

سفارش آنلاین

با پرداخت تمام بانک ها

پشتیبانی حرفه ای

بصورت ایمیل و تلفنی