خانه - فرش نیک اعتماد
بارگذارنده

مدیر عامل

شاهین محمودی

۰۹۱۰۷۰۹۹۲۰۰

فیلم آموزشی

عباس محمودی

فرش متراژقیمت بازار(تومان)قیمت کارخانه(تومان)اقساطی
۷۰۰شانه معمولی۱۲متری۹۷۰۰۰۰۰۷۸۵۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
۷۰۰شانه معمولی۹متری۷۹۰۰۰۰۰۵۹۵۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
۷۰۰شانه معمولی۶متری۶۰۰۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
۷۰۰شانه درجه یک۱۲متزی۱۴۵۰۰۰۰۰۱۱۴۰۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
۷۰۰شانه درجه یک۹متری۱۱۰۰۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
۷۰۰شانه درجه یک۶متری۸۳۰۰۰۰۰۵۹۵۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
۷۰۰شانه صادراتی HCP۱۲متری۱۴۸۰۰۰۰۰۱۱۷۰۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
۷۰۰شانه صادراتی HCP۹متری۱۱۶۰۰۰۰۰۸۷۰۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
۷۰۰شانه صادراتی HCP۶متری۸۵۰۰۰۰۰۶۱۰۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
دیزاین ۱۰۰۰و۱۲۰۰شانه۱۲متری۱۶۹۰۰۰۰۰۱۴۶۰۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
دیزاین ۱۰۰۰و۱۲۰۰شانه۹متری۱۳۵۰۰۰۰۰۱۱۳۵۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
دیزاین ۱۰۰۰و۱۲۰۰شانه۶متری۸۸۰۰۰۰۰۸۴۰۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
۱۰۰۰شانه صادراتی۱۲متری۱۸۲۰۰۰۰۰۱۶۷۰۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
۱۰۰۰شانه صادراتی۹متری۱۵۰۰۰۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
۱۰۰۰شانه صادراتی۶متری۱۰۵۰۰۰۰۰۸۹۵۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
۱۲۰۰شانه صادراتی۱۲متری۱۹۶۰۰۰۰۰۱۶۸۰۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
۱۲۰۰شانه صادراتی۹متری۱۵۵۰۰۰۰۰۱۴۲۰۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری
۱۲۰۰شانه صادراتی۶متری۱۰۸۰۰۰۰۰۹۲۰۰۰۰۰۳۶ماهه مراجعه حضوری

مشتریان چه میگویند

حراج زمستانه

مشاهده همه

حراج تابستانه

مشاهده همه

محصولات جدید

راهنما

ارسال رایگان

بالای ۱۰۰۰۰۰۰میلیون تومان

سفارش آنلاین

با پرداخت تمام بانک ها

پشتیبانی حرفه ای

بصورت ایمیل و تلفنی

نکات مهم برای فروش اقساطی 36 ماهه بدون پیش پرداخت :کلیک کنید